Διπλό Παράθυρο

Διπλό Παράθυρο

Τα διπλά παράθυρα είναι γνωστά εδώ και πολλές δεκαετίες. Με την παρούσα κατασκευαστική δομή μπορούμε να πετύχουμε πολύ υψηλή θερμική και ηχητική μόνωση στον χώρο. Τα παράθυρα αυτά επιλέγονται συνήθως σε κατασκευές που αναπαλαιώνονται και έχουν μεγάλη ιστορική σημασία.